Whatsapp Bilgi Hattı

İşe Alım

İşe alım süreçlerimizde kendi tasarladığımız işe uygunluk modülümüzü kullanıyoruz. Tasarladığımız modül sayesinde işlenen veriler, kişinin yeteneğine uygun bir pozisyon açıldığında başvuru yapılmasına gerek kalmadan eşleştirilmektedir.

Modülümüzde adayın geçmiş deneyim ve özellikleri baz alınarak işe uygunluk yüzdesi çıkarılır. Adayın geçmiş iş deneyimleri, çalışma süreleri, işyerine gelirken kullanacağı vesait sayısı, devam eden eğitim veya kurs planları ile sağlık bilgileri uygunluk yüzdesinde aktif rol oynamaktadır. Bu yüzde ile adayın ikinci aşamaya geçiş için uygunluğu otomatize edilmiş olup zaman tasarrufu sağlanmıştır.

Adaylara klavye ve video mülakat testi gönderilerek adaylara zaman ve mekân esnekliği sağlıyor hem adaylara hem işe alım uzmanlarımıza zaman tasarrufu yaratıyoruz. Burada adayımızın pozisyona teknolojik açıdan uyum sağlayıp sağlayamayacağı test edilmektedir.;

Adaylarımızı son olarak birebir görüşmeye çağırarak “role play” uygulaması ile adayın yetkinliği ölçümlenir. Adayın zincirleme bir problem karşısında tepkisini ölçmek için kullandığımız bu yöntem ile adayın yetkinliği ölçümlenir. İşe uyum ve alımı için nihai karara varılır.