Whatsapp Bilgi Hattı

Müşteri Memnuniyeti

Net Call Center’ın, "Müşteri Memnuniyeti” anlayışı; müşterilerimizin hizmetlerimizden edindikleri deneyimin sürekli daha iyiye gitmesi ve müşterilerimize sunduğumuz değerin sürekli arttırılmasıdır.

Sunduğumuz hizmetlerimizin temel amacı olan “Müşteri Memnuniyeti”ni en üst düzeye taşımak ve sürdürülebilirliğinin etkin bir şekilde işletilebilmesiyle NET CALL CENTER;

 • Müşterimizin herhangi bir şikâyeti anında, firmamıza kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf ve sorumlu şikâyet ele alma işlemiyle, şikayetinin titizlikle ele alınacağının taahhüdünde bulunmayı,
 • Şikayetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikayetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini sürekli artırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi,
 • Şirketimizin eğilimleri, tanımlama ve şikayetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini artırmayı ve verilen hizmetlerin niteliğini iyileştirmeyi,
 • Tarafımıza ulaşan şikayetlerin çözülmesinde ve tüm çalışanlarımızın müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi,
 • Müşteri şikayetlerinin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etmek için sağlam bir temel kazanmayı hedeflemektedir.

Net Call Center, müşteri memnuniyeti yönetim sisteminde şikayetlerin etkili olarak ele alınabilmesi için;

 • Şeffaflık: Şikâyetlerin ne şekilde ve nasıl bildirilebileceğinin müşteriye açıkça belirtir.
 • Erişilebilirlik: İstenilen anda müşteri şikayetini kolayca dile getirebilir.
 • Cevap verebilir: Şikâyetin hangi aşamada olduğu ve şikayetle ilgili neler yapıldığı müşteriye bildirilir.
 • Objektif: Şikayetçinin kim olduğuna bakılmaksızın, şikâyetlerinin adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirme yapılır.
 • Ücretsiz: Şikâyetçiye, şikâyeti ile ilgili herhangi bir yük getirmeyecek yapıdadır.
 • Gizlilik: Şikâyetçinin kimliğinin, şikâyetin ele alınması ciddiyetinin gösterilmesi haricinde gizlidir.
 • Hesap verebilir: Şikâyetle ilgili herhangi bir ihtiyaç durumunda açıklama yapabilir.
 • Müşteri odaklı ve sürekli iyileştirilebilir: Yapılan her faaliyetin odak noktasında müşterinin bulunduğunun bilincindedir.

Net Call Center, müşteri memnuniyetini sürdürmek ve artırmak için yapılan şikayetleri ele alma prosesinin planlamasını yapmakta ve yapılan planlamalara uygun çalışmaktadır. Bu sürecin etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanan Müşteri Memnuniyeti süreci, firmamızın hedeflerine ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır ve düzenli periyotlarda hazırlanan raporlar ile takip edilmektedir.

Net Call Center olarak müşterilerimizden gelen olumlu ve olumsuz geri bildirimleri, şikayetleri, memnuniyetsizlikleri; sürekli iyileştirme aracı olarak ele almaktayız. Şirketimizi ve şirketimizin sektörde bulunduğu konumu iyileştirmeye devam etmekte; rekabet gücümüzü artırmaktayız.