Net Call Center

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ VE TAKIM LİDERİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ VE TAKIM LİDERİ ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

Müşteri Temsilcisi ve Takım Lideri Ulusal Meslek Standartları

Çağrı Merkezleri Derneği’nin çalışmaları ve sektör temsilcilerinin desteği ile hazırlanan Müşteri Temsilcisi ve Takım Lideri Ulusal Meslek Standartları 29.05.2013 tarihli ve 28661 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Net Call Center İnsan Kaynakları Yöneticisi Ayşegül Temizyürek’in de proje ekibinde bulunduğu çalışmalarda sektörel terimler belirlenmiş; meslek tanımı yapılmış; sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili düzenlemelere değinilmiş ve tüm ilgili mevzuatlar kayıt altına alınmıştır. Çalışma ortam ve koşulları ile mesleğe ilişkin gerekliliklerin detaylı bir şekilde incelendiği çalışma sonucunda müşteri temsilcileri ve takım liderlerinin kullandığı araç gereçler ile sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler ile tutum ve davranış beklentileri listelenmiştir.

Aslen Telekom sektörünün bir parçası olarak görülen Çağrı Merkezi sektörü çok hızlı ve geniş kapsamlı bir şekilde gelişmektedir. Bu nedenle farklı bir sektör olarak algılanması ve değerlendirilmesi sonucunda meslek standartlarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Böylece hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun resmi çalışmalarında kullanılmak üzere mesleğe dair önemli bir rehber kazanılmış, hem de çağrı merkezlerinin; personel görev tanımlarını, yükümlülüklerini ve verimli çalışma ortamlarını belirlemeleri açısından yardımcı bir doküman elde edilmiştir.

İlgili dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz :

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ulusal Meslek Standardı (DOC)

Çağrı Merkezi Takım Lideri Ulusal Meslek Standardı (DOC)

 

© 2013, Net Call Center

İLETİŞİM

Ankara: +90 312 4303322
Email: iletisim@netcc.com.tr